Våra nyheter kan ha dansk text - det har gjorts så att de vara tillgängliga så snart som möjligt för dig!